..:: Telefon Görüşmeleri İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Telefon Görüşmeleri İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?


1.Telefon faturasının aslı (SON DÖNEME AİT OLACAK)

2.Vukuatlı nüfus kayıt örneği (FATURA SAHİBİNİN HÜKÜMLÜ VEYA TUTUKLUYLA YUKARIDA BELİRTİLEN AKRABALIK DERECESİNİ BELİRTEN VE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINAN BELGE.)

3.Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (FATURA SAHİBİNE AİT)

4.İkametgah ilmühaberi (FATURA SAHİBİNE AİT VE MUHTARDAN)

5.Cep telefonları hatlı ise fatura kontörlü ise abonelik sözleşmesi

Bu belgelerin açık -kapalı görüş veya posta yolu ile ceza infaz kurumumuza göndermeleri gerekmektedir.

 

Dışarıdan Yakınlarımızı Arayabilir miyiz?

Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde hükümlü ve tutukluların dışarıdaki yakınlarıyla telefonla görüşmeleri hakkında yönetmeliğin 4. maddesi "h" bendine göre hükümlü ve tutuklular dışarıdan aranamaz.
 
 

Tututklu-Hükümlülerin Yapabileceği Telefon Görüşmesi Hakkında Genel Bilgiler

a)    Hükümlüler, haberleşme veya iletişim araçlarından yoksun bırakılma veya kısıtlama cezası ile hücreye koyma cezasının infazı sırasında olmamak koşuluyla, idarenin kontrolünde bulunan ve kurumun uygun yerlerine yerleştirilen telefonlardan yararlandırılır,

b)    Disiplin cezaları olsa bile, anne, baba, eş, çocuk ve kardeşlerin ölüm veya ağır hastalıkları veya doğal afet hâllerinde, hükümlülerin telefon görüşme hakları hiçbir şekilde engellenemez,

c)    Açık ve kapalı kurumlardaki hükümlüler; altsoy, üstsoy, eş ve kardeşlerinin ölüm, ağır hastalık veya doğal afet hâllerinde, kuruma ait telefon ve faks cihazından derhâl yararlandırılır. Bu hâlde, yapılan telefon konuşmaları o haftaya ait konuşma hakkından sayılmaz. Görüşmeler, tutanak ile belgelenir ve tutanaklar özel bir dosyada saklanır,

d)    Kurum personeli hükümlülere tahsis edilen telefonları kullanamaz,

e)    Hükümlüler, telefon görüşmesi hakkına sahip oldukları konusunda bilgilendirilir,

f)    Hükümlülerin telefonla görüşme gün ve saatleri, kurumda bulunan telefon adedi, başvuru sırası, kurumun asayiş ve güvenliği dikkate alınarak idare tarafından belirlenir. Hükümlüler görüşebilecekleri yakınlarından bir veya birden fazla kişi ile haftada bir kez ve bir telefon numarasıyla bağlantı kurarak kesintisiz görüşme yapabilir. Herhangi bir nedenle görüşme gerçekleşememişse daha önceden bildirilen numaralardan bir diğeriyle görüşebilir. Konuşma süresi görüşme başladığı andan itibaren on dakikayı geçemez. Ancak tehlikeli hükümlü oldukları idare ve gözlem kurulu tarafından belirlenen hükümlüler onbeş günde bir kez olmak ve on dakikayı geçmemek üzere sadece eşi, çocukları, annesi ve babası ile görüşebilir,

g)    Telefonla görüşme ücreti, görüşmeyi yapan hükümlü tarafından karşılanır. Görüşme için kullanılan telefon kartları kurum kantininde satılır. Müdürü bulunmayan kurumlarda telefon kartları, ücreti hükümlülerden alınmak koşuluyla görevli memurlar tarafından temin edilir.

Bolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumu Web Sitesi © 2013 Tüm Hakları Saklıdır.
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.