..:: Kurum Ziyaret Programı
BOLU F TİPİ YÜKSEK GÜVENLİKLİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU 
KAPALI/AÇIK GÖRÜŞ GÜN VE SAATLERİ
ABLOK GÖRÜŞ GÜN VE SAATİ   B1-B2 BLOK GÖRÜŞ GÜN VE SAATİ   C BLOK GÖRÜŞ GÜN VE SAATİ
K.NO K. GÖR. GÖRÜŞ SAATİ   K.NO K. GÖR. GÖRÜŞ SAATİ   K.NO K. GÖR. GÖRÜŞ SAATİ
A1-01 Pzt 10:45 - 11:45   B1-1/37 Pzt 10:45 - 11:45   C1-68 Pzt 10:45 - 11:45
A1-02 Pzt 10:45 - 11:45   B1-1/38 Pzt 10:45 - 11:45   C1-69 Pzt 10:45 - 11:45
A1-03 Pzt 10:45 - 11:45   B1-2/39 Pzt 13:30 - 14:30   C1-70 Pzt 10:45 - 11:45
A2-04 Pzt 13:30 - 14:30   B1-2/40 Pzt 13:30 - 14:30   C2-71 Pzt 13:30 - 14:30
A2-05 Pzt 13:30 - 14:30   B1-2/41 Pzt 13:30 - 14:30   C2-72 Pzt 13:30 - 14:30
A2-06 Pzt 13:30 - 14:30   B1-3/42 Salı 10:45 - 11:45   C2-73 Pzt 13:30 - 14:30
A3-07 Pzt 14:45 - 15:45   B1-3/43 Salı 10:45 - 11:45   C3-74 Pzt 14:45 - 15:45
A3-08 Pzt 14:45 - 15:45   B1-3/44 Salı 10:45 - 11:45   C3-75 Pzt 14:45 - 15:45
A3-09 Pzt 14:45 - 15:45   B1-4/45 Salı 13:30 - 14:30   C3-76 Pzt 14:45 - 15:45
A4-10 Salı 10:45 - 11:45   B1-4/46 Salı 13:30 - 14:30   C4-77 Salı 10:45 - 11:45
A4-11 Salı 10:45 - 11:45   B1-4/47 Salı 13:30 - 14:30   C4-78 Salı 10:45 - 11:45
A4-12 Salı 10:45 - 11:45   B1-5/48 Çrş 10:45 - 11:45   C4-79 Salı 10:45 - 11:45
A5-13 Salı 13:30 - 14:30   B1-5/49 Çrş 10:45 - 11:45   C5-80 Salı 13:30 - 14:30
A5-14 Salı 13:30 - 14:30   B1-5/50 Çrş 10:45 - 11:45   C5-81 Salı 13:30 - 14:30
A5-15 Salı 13:30 - 14:30   B1-6/51 Çrş 13:30 - 14:30   C5-82 Salı 13:30 - 14:30
A6-16 Salı 14:45 - 15:45   B1-6/52 Çrş 13:30 - 14:30   C6-83 Salı 14:45 - 15:45
A6-17 Salı 14:45 - 15:45   B1-6/53 Çrş 13:30 - 14:30   C6-84 Salı 14:45 - 15:45
A6-18 Salı 14:45 - 15:45   B1-7/16 Pzt 09:30 - 10:30   C6-85 Salı 14:45 - 15:45
A7-19 Çrş 10:45 - 11:45   B1-7/17 Pzt 09:30 - 10:30   C7-86 Çrş 10:45 - 11:45
A7-20 Çrş 10:45 - 11:45   B1-7/18 Pzt 09:30 - 10:30   C7-87 Çrş 10:45 - 11:45
A7-21 Çrş 10:45 - 11:45   B1-7/19 Salı 09:30 - 10:30   C7-88 Çrş 10:45 - 11:45
A8-22 Çrş 13:30 - 14:30   B1-7/20 Salı 09:30 - 10:30   C8-89 Çrş 13:30 - 14:30
A8-23 Çrş 13:30 - 14:30   B1-7/21 Çrş 09:30 - 10:30   C8-90 Çrş 13:30 - 14:30
A8-24 Çrş 13:30 - 14:30   B1-7/22 Çrş 09:30 - 10:30   C8-91 Çrş 13:30 - 14:30
A9-25 Çrş 14:45 - 15:45   B1-7/23 Çrş 09:30 - 10:30   C9-92 Çrş 14:45 - 15:45
A9-26 Çrş 14:45 - 15:45   B1-7/24 Prş 09:30 - 10:30   C9-93 Çrş 14:45 - 15:45
A9-27 Çrş 14:45 - 15:45   B1-7/25 Prş 09:30 - 10:30   C9-94 Çrş 14:45 - 15:45
A10-28 Prş 10:45 - 11:45   B1-7/26 Prş 09:30 - 10:30   C10-95 Prş 10:45 - 11:45
A10-29 Prş 10:45 - 11:45   B1-7/27 Prş 09:30 - 10:30   C10-96 Prş 10:45 - 11:45
A10-30 Prş 10:45 - 11:45   B1-7/28 Prş 09:30 - 10:30   C10-97 Prş 10:45 - 11:45
A11-31 Prş 13:30 - 14:30   B1-7/29 Prş 09:30 - 10:30   C11-98 Prş 13:30 - 14:30
A11-32 Prş 13:30 - 14:30   B2-1/54 Pzt 10:45 - 11:45   C11-99 Prş 13:30 - 14:30
A11-33 Prş 13:30 - 14:30   KREŞ  Cuma 13:30 - 14:30   C11-100 Prş 13:30 - 14:30
A12-34 Prş 14:45 - 15:45   B2-2/55 Pzt 10:45 - 11:45   C12-101 Prş 14:45 - 15:45
A12-35 Prş 14:45 - 15:45   B2-3/56 Pzt 13:30 - 14:30   C12-102 Prş 14:45 - 15:45
A12-36 Prş 14:45 - 15:45   B2-3/57 Pzt 13:30 - 14:30   C12-103 Prş 14:45 - 15:45
A13-1 Pzt 09:30 - 10:30   B2-3/58 Pzt 13:30 - 14:30   C13-47 Pzt 09:30 - 10:30
A13-2 Pzt 09:30 - 10:30   B2-4/59 Pzt 14:45 - 15:45   C13-48 Pzt 09:30 - 10:30
A13-3 Pzt 09:30 - 10:30   B2-4/60 Pzt 14:45 - 15:45   C13-49 Pzt 09:30 - 10:30
A13-4 Salı 09:30 - 10:30   B2-4/61 Pzt 14:45 - 15:45   C13-50 Pzt 09:30 - 10:30
A13-5 Salı 09:30 - 10:30   B2-5/62 Salı 13:30 - 14:30   C13-51 Pzt 09:30 - 10:30
A13-6 Salı 09:30 - 10:30   B2-5/63 Salı 13:30 - 14:30   C13-52 Pzt 09:30 - 10:30
A13-7 Çrş 09:30 - 10:30   B2-5/64 Salı 13:30 - 14:30   C13-53 Salı 09:30 - 10:30
A13-8 Çrş 09:30 - 10:30   B2-6/65 Çrş 10:45 - 11:45   C13-54 Salı 09:30 - 10:30
A13-9 Çrş 09:30 - 10:30   B2-6/66 Çrş 10:45 - 11:45   C13-55 Salı 09:30 - 10:30
A13-10 Prş 09:30 - 10:30   B2-6/67 Çrş 10:45 - 11:45   C13-56 Salı 09:30 - 10:30
A13-11 Prş 09:30 - 10:30   B2-7/32 Pzt 09:30 - 10:30   C13-57 Salı 09:30 - 10:30
A13-12 Prş 09:30 - 10:30   B2-7/33 Pzt 09:30 - 10:30   C13-58 Salı 09:30 - 10:30
A13-13 Prş 09:30 - 10:30   B2-7/34 Salı 09:30 - 10:30   C13-59 Çrş 09:30 - 10:30
A13-14 Prş 09:30 - 10:30   B2-7/35 Salı 09:30 - 10:30   C13-60 Çrş 09:30 - 10:30
A13-15 Prş 09:30 - 10:30   B2-7/36 Salı 09:30 - 10:30   C13-61 Çrş 09:30 - 10:30
        B2-7/37 Çrş 09:30 - 10:30        
        B2-7/38 Çrş 09:30 - 10:30        
        B2-7/39 Çrş 09:30 - 10:30        
        B2-7/40 Çrş 09:30 - 10:30        
        B2-7/41 Çrş 09:30 - 10:30        
        B2-7/42 Çrş 09:30 - 10:30        
        B2-7/43 Çrş 09:30 - 10:30        
        B2-7/44 Prş 09:30 - 10:30        
        B2-7/45 Prş 09:30 - 10:30        
        B2-7/46 Prş 09:30 - 10:30        
                     

 

 

 

                                           18 Ağustos 2016 PERŞEMBE                         Resmî Gazete                                     Sayı : 29805

YÖNETMELİK


Adalet Bakanlığından:


HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN ZİYARET EDİLMELERİ HAKKINDA


YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA


DAİR YÖNETMELİK


               MADDE 1 – 17/6/2005 tarihli ve 25848 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (e) bendi eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“e) Kurum mevcudu, güvenliği ve düzeni dikkate alınmak suretiyle 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan, hükümlü ve tutuklular için ceza infaz kurumlarındaki açık görüşler idare ve gözlem kurulu kararıyla iki ayda bir yaptırılabilir.”

               MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

               MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

 

 

 

NOT    :    AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI ALAN MAHKUMLARIN ZİYARET SAATLERİ TABLODA BELİRTİLEN GÜN VE SAATLERDEN FARKLIDIR.

Bolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumu Web Sitesi © 2013 Tüm Hakları Saklıdır.
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.