Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Eğitim Birimi

 

Ceza İnfaz Kurumumuzda yürütülen eğitim-öğretim, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin amacı; Hükümlü ve tutuklulara, Türkiye Cumhuriyeti’nin İnsan Haklarına dayanan; Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda, Türk Milleti’nin milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven; Türkiye Cumhuriyeti’ne, vatan ve milletin bölünmezliğine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getiren; beden, zihin, ahlak ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı biçimde gelişmiş bir kişiliğe, hür ve bilimsel düşünceye, geniş dünya görüşüne sahip, insan haklarına ve onuruna saygılı, yapıcı, verimli ve topluma kazandırılmış bireyler haline getirmeyi sağlamaktır.

               Ceza İnfaz kurumumuzda bulunan hükümlü ve tutuklulara yukarıdaki amaca yönelik eğitim-öğretim, sosyal kültürel ve sportif faaliyetler, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü’nün emir ve genelgeleri doğrultusunda kurumumuz Eğitim Birimi tarafından yürütülmektedir. Eğitim Biriminde; kadrolu bir öğretmen bulunmaktadır. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersleri vermek için İl Müftülüğü’nce hükümlü ve tutuklular için Din Görevlisi görevlendirilmiştir. Eğitim Birimi’nde müdürlüğümüz tarafından görevlendirilen biri kütüphanede biri de Eğitim Birimi’nde olmak üzere iki İnfaz ve Koruma Memuru görev yapmaktadır.

              Kuruma yeni gelen tutuklu ve hükümlülerin yaş, eğitim-öğretim, ilgi yetenek ve mesleği gibi konularda çeşitli tespitler yapılarak, kurumda bulunduğu süre içerisinde devam edebileceği eğitim- öğretim, iş ve meslek kursları, katılabileceği sosyal-kültürel ve sportif etkinlikler kendilerine anlatılarak ve bu tür etkinliklere katılmaları teşvik edilmektedir. Kurumumuz eğitim faaliyetlerini ana başlıklar altında şöyle sıralayabiliriz:

1-  Hükümlü ve Tutukluların Eğitim ve Öğretimi:                                                                      

    a)  Yetişkinler Eğitimi I.  Kademe Okuma-Yazma Kursu

    b)  Yetişkinler Eğitimi II. Kademe İlkokul Bitirme Kursu    

    c)   Açık İlköğretim Okulu 

    d)  Açık Öğretim Lisesi

    e)  Yüksek Öğretim

      I)   Öğrenci Seçme Sınavları ( YGS-LYS)

      II)   YDS, ALES, KPDS, ÜDS vb. sınavlar

      III)   Açık Öğretim Fakültesi

      IV)  Diğer Fakülte ve Yüksek Okullar

 2-  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersleri

 3-  Kurslar (İş ve Mesleki Eğitim Kursları, Sosyal-Kültürel Kurslar )

 4-  Sosyal Kültürel, Sohbet ve Sportif Faaliyetler

     a)  Sergiler

     b)  Konferanslar

     c)  Ortak Alan Faaliyetleri(açık saha, kapalı spor salonu, sohbet, atölye faaliyetleri)

     d)  Merkezi Sistem Yayınları (Film, müzik, duyurular v.b)

5-  Personele Yönelik Faaliyetler

6-  Kütüphane Faaliyetleri

 

Adres

Kuruçay Mahallesi, Şehit Ümit Çetingöz Sk No:8, 14030 Merkez/Bolu

Telefon

0 (374) 245 12 01 / 0 506 600 61 14

Faks: 0 (374) 245 12 57

E-Posta

bolu.ftcikisaretadalet.gov.tr