Emanet Para Bürosu

       Hükümlü ve Tutukluların Emanete Alınan Kişisel Paralarının Kullanımına Dair Yönetmeliğin 5 maddesine göre; Kuruma gelen hükümlü ve tutukluların üzerinde bulunan paraların miktarı ne olursa olsun, kurum görevlilerince alıkonularak ilgiliye karşılığında makbuz verilir.


       Banka ve posta aracılığıyla gelen veya ziyaretçiler tarafından hükümlü ve tutukluların nam ve hesabına yatırılan paralar, idarece görevlendirilecek bir personel tarafından alınarak kayıt edilir. Kapalı kurumlarda hükümlü ve tutuklular hiçbir şekilde yanlarında nakit para bulunduramaz.

  Makbuz ve defterlerin UYAP sistemi üzerinden yürütülmesi; Hükümlü ve Tutukluların Emanete Alınan Kişisel Paralarının Kullanımına Dair Yönetmeliğin 5 maddesi uyarınca alınan hükümlü ve tutuklulara ait kişisel paralar UYAP sistemine kaydedilir. Tahsilat ve ödemeler tahsilat ve reddiyat makbuzları UYAP sistemi üzerinden düzenlenerek yapılır.

  Hükümlü ve tutukluların harcama tutarı;  Hükümlü ve Tutukluların Emanete Alınan Kişisel Paralarının Kullanımına Dair Yönetmeliğin 5 maddesine göre; Hükümlü ve tutukluların harcama tutarları, haftalık gereksinmeleri göz önünde tutularak Bakanlıkça tespit edilir.
  Hükümlü ve tutukluların kantinden yapacakları alışverişler ile mektup, faks ve telgraf gönderme harcamaları, Bakanlıkça belirlenen haftalık harcama limitini geçemez.

  Adres

  Kuruçay Mahallesi, Şehit Ümit Çetingöz Sk No:8, 14030 Merkez/Bolu

  Telefon

  0 (374) 245 12 01 / 0 506 600 61 14

  Faks: 0 (374) 245 12 57

  E-Posta

  bolu.ftcikisaretadalet.gov.tr