Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Emanet Para Bürosu

     Hükümlü ve Tutukluların Emanete Alınan Kişisel Paralarının Kullanımına Dair Yönetmeliğin 5 maddesine göre; Kuruma gelen hükümlü ve tutukluların üzerinde bulunan paraların miktarı ne olursa olsun, kurum görevlilerince alıkonularak ilgiliye karşılığında makbuz verilir.


     Banka ve posta aracılığıyla gelen veya ziyaretçiler tarafından hükümlü ve tutukluların nam ve hesabına yatırılan paralar, idarece görevlendirilecek bir personel tarafından alınarak kayıt edilir. Kapalı kurumlarda hükümlü ve tutuklular hiçbir şekilde yanlarında nakit para bulunduramaz.

Makbuz ve defterlerin UYAP sistemi üzerinden yürütülmesi; Hükümlü ve Tutukluların Emanete Alınan Kişisel Paralarının Kullanımına Dair Yönetmeliğin 5 maddesi uyarınca alınan hükümlü ve tutuklulara ait kişisel paralar UYAP sistemine kaydedilir. Tahsilat ve ödemeler tahsilat ve reddiyat makbuzları UYAP sistemi üzerinden düzenlenerek yapılır.

Hükümlü ve tutukluların harcama tutarı;  Hükümlü ve Tutukluların Emanete Alınan Kişisel Paralarının Kullanımına Dair Yönetmeliğin 5 maddesine göre; Hükümlü ve tutukluların harcama tutarları, haftalık gereksinmeleri göz önünde tutularak Bakanlıkça tespit edilir.
Hükümlü ve tutukluların kantinden yapacakları alışverişler ile mektup, faks ve telgraf gönderme harcamaları, Bakanlıkça belirlenen haftalık harcama limitini geçemez.

 

 Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumumuzda kalmakta olan hükümlü ve tutuklulara, Ptt havalesi yada banka hesabı üzerinden para gönderebilirler.

         Banka yoluyla havale göndermek isteyenler:

        Vakıfbank IBAN No: TR22 0001 5001 5800 7321 3645 76 nolu hesaba;

a) Hesap alıcı adı kısmına T.C. Bolu F Cezaevi Müdürlüğü yazılması,

b)  Açıklama Kısmına ise Adına para yatırılacak Hükümlü ve Tutuklunun adı soyadı, T.C kimlik numarası, yabancı uyruklu ise yabancı kimlik numarası

bilgilerini doğru ve eksiksiz girmek koşulu ile havale ve EFT yapabilirler . Hatalı yatırılan paralar gönderi masrafı gönderilen paradan düşülerek gönderilen hesaplara iade olacaktır.

         PTT yolu ile para göndermek isteyenler:

Adına para yatırılacak Hükümlü - Tutuklunun Adı Soyadı, Adres olarak Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yazılması gerekmektedir.

Adres

Kuruçay Mahallesi, Şehit Ümit Çetingöz Sk No:8, 14030 Merkez/Bolu

Telefon

0 (374) 245 12 01 / 0 506 600 61 14

Faks: 0 (374) 245 12 57

E-Posta

bolu.ftcikisaretadalet.gov.tr