Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Psiko Sosyal Servis

PSİKO-SOSYAL HİZMET BİRİMİNİN AMAÇLARI :

1. Ceza İnfaz Kurumuna gelen her hükümlü ve tutuklu hakkındaki zihinsel, fiziksel, duygusal, eğitimsel ve sosyal  kültürel özellikleri tespit etmek,

2. Kuruma yeni gelen hükümlü tutukluların kafalarındaki cezaevi değerlendirmesini öğrenip, onları olumsuz düşünce, duygu ve davranışlara yönlendirebilecek yanlış inanışları ve ön yargıları değiştirmek

3. Ceza İnfaz Kurumuna girmekle ortaya çıkan maddi manevi kayıplarını, cezaevinin kurallarını ve özel şartlarını tekrar hatırlatıp kendilerine ait gerçekleri bir kez daha onların gözlerinin önüne sererek, kendi kendileriyle yüzleştirmek.

4. Yeni yaşamlarına uyumlarını kolaylaştırmak için gerekli önerilerde bulunarak iç görü yapmalarını sağlamak,

5. Kendileri ve çevreyle ilgili farkındalıklarını arttırarak, cezaevi yaşantıları sırasında neleri kontrol edebileceklerini anlatıp, kontrolleri dışında olan olaylara yönelik yoğun düşünceler içerisine girdiklerinde çaresizlik ve sıkıntıyla karşılaşabilecekleri konusunda uyarmak, geçmiş ve gelecekle ilgili olumsuz bakış açılarını değiştirip olumlu alternatif düşünceler sunarak streslerini azaltmak, ŞİMDİ VE ŞU ANDA yaptıklarının çok daha önemli olduğunu vurgulamak,

6. Ceza İnfaz Kurumunda olmanın çokta kötü bir şey olmadığını, hatta olumlu bir bakış açısıyla kendilerini değiştirmeyi ve geliştirmeyi hedeflediklerinde bir ŞANS olduğunu anlatmak; sevgi, kardeşlik, dürüstlük, mücadele gücü, dirayetli olma, kendine güven vb. erdemler aşılamak

7. Personelin motivasyonunu üst seviyeye çekmek, is stresiyle basa çıkmasını sağlayacak telkinlerde bulunmak, kapalı mekanlarda çalışmanın olumsuz etkilerini en aza indirmek, personel-personel ve personel-hükümlü/tutuklular arasındaki ilişkileri kuvvetlendirerek çağdaş infaz anlayışını yaymak.

    Psiko-Sosyal Hizmet Birimi Programının içeriğine uygun mevcut mesleki teknikleri kullanılarak kurum içi ve kurum dışı faaliyetleri aşağıdaki başlıklar altında sürdürülmüştür:

  • TANIMA FAALİYETLERİ
  • TANITMA FAALİYETLERİ
  • YÖNLENDİRME FAALİYETLERİ
  • KOORDİNASYON VE KONSÜLTASYON FAALİYETLERİ
  • BİREYSEL GÖRÜŞMELER
  • GRUP ÇALIŞMALARI

1. Öfke Kontrolü Programı:
2. Salıverilme Öncesi Mahkum Gelişimi Programı:

Adres

Kuruçay Mahallesi, Şehit Ümit Çetingöz Sk No:8, 14030 Merkez/Bolu

Telefon

0 (374) 245 12 01 / 0 506 600 61 14

Faks: 0 (374) 245 12 57

E-Posta

bolu.ftcikisaretadalet.gov.tr